Skjønnhetsproblemet i italiensk renessanse - Foredrag ved Unn Irene Aasdalen

Arrangør: Litteraturhus Lillehammer

Tid: 5. april 2018

Skjønnhetsproblemet i italiensk renessanse - Foredrag ved Unn Irene Aasdalen

Det er sterke bånd mellom filosofi og kunst. Sjelden har dette båndet vært knyttet tettere enn mellom kunstneren Sandro Botticelli (1445-1510) og den filosofiske kontekst han stod i. Botticellis verker Våren og Venus’ fødsel inviterer oss til fortolkning. Alt ettersom hvordan symbolene i maleriene forstås, tegnes det konfliktuerende teorier om relasjonen mellom skjønnhet og kjærlighet – det mest brennende spørsmål i florentinsk nyplatonisme. Ved filosofihistoriker og rektor ved Nansenskolen, Unn Irene Aasdalen.

ARRANGERT AV LITTERATURHUS LILLEHAMMER
Torsdag 5. april kl. 19.00
INNGANG 100 kr
Studenter betaler halv pris. Frivillige ved Norsk Litteraturfestival og elever ved Nansenskolen har fri adgang. Husk gyldig bevis.

 


5

APR
5

Litteraturhus Lillehammer

Skjønnhetsproblemet i italiensk renessanse


Kr 100,- (inkl.avgift)

Finn billetter >>