Beethoven og romantikkens kunstfilosofi

Arrangør: Litteraturhus Lillehammer

Tid: 20. november 2018

Velkommen til foredrag ved idéhistoriker Else Marie Lingaas om Beethoven og romantikkens kunstfilosofi.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) fremstilles gjerne som en av romantikkens fremste kunstnere, samtidig som han musikalsk sett regnes som Haydns og Mozarts etterfølger innen wienerklassisismen. For å forstå denne tilsynelatende motsigelsen må vi lete utenfor musikkens område og hente frem tidens nye tanker om kunst – og om kunstnerens helt spesielle rolle som filosofisk formidler mellom det evige og det forgjengelige.

Else Marie Lingaas er idehistoriker og jobber ved Universitetet i Oslo, der hun blant annet underviser i eldre verdenshistorie. Hun har vært lærer og inspektør ved Nansenskolen. Hennes filosofiske interessefelter er italiensk renessansefilosofi og estetikkens historie med særlig vekt på 1800- og 1900-tallets tenkning om musikk. Hun har utgitt boken «Vestens idéhistorie bind 2: Renessanse og reformasjon» (2013). Foredraget er en del av serien Filosofistafetten ved Litteraturhus Lillehammer, der foredragsholderne inviteres til å snakke om et emne de brenner for innenfor filosofiens rammer. I tillegg får de sende utfordringen videre til en ny foredragsholder. Else Marie Lingaas ble utfordret av Unn Irene Aasdalen.

Leseriet kafé holder åpent frem til foredraget starter, og serverer kaffe/te, kaker og suppe m/brød.

ARRANGERT AV LITTERATURHUS LILLEHAMMER

 


20

NOV
20

Litteraturhus Lillehammer

Beethoven og romantikkens kunstfilosofi


Kr 100,- (inkl.avgift).

Finn billetter >>